BCG
+359 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Бизнес Услуги

Подготовка на бизнес планове


Ако имате нужда от дефиниция и формулировка на Вашите бизнес цели, как бихте могли да постигнете тези цели, каква е ситуацията на пазара и т.н. Ние ще Ви бъдем полезни с изработката и професионалното разписване на бизнес план за Вашата стартираща компания или нова инициатива като съберем и обобщим необходимата информация по нужния начин и в подходящия формат.

Бизнес анализи


(SWOT, MOST, PESTLE, CATWOE, и др.)

За да бъдете успешни, когато стартирате нова инициатива, кампания или проект е необходимо да бъдат съобразени и отработени много подробности. Ние ще Ви бъдем полезни като разработим професионален бизнес анализ, използвайки доказани и добри практики и методологии като SWOT, MOST, PESTLE, CATWOE и др. Нека заедно дискутираме и обсъдим, коя от тях най-добре ще обслужи и отговори на Вашите нужди и ситуация.

Бизнес проучване


Ако имате нужда от информация свързана с Вашия основен бизнес и поле на действие, ние можем да Ви предложим различни методи и подходи, отговарящи на нуждите Ви, за да съберем необходимата информация и да изработим успешен план за развитие и растеж.

Стратегии и възможности за навлизане на пазара


Ако имате желание да влезете на пазара в България, ние можем да ви бъдем полезни в областта на пазарните анализи, съществуващи пречки и препятствия, конкуренция, възможни канали за дистрибуция и подходи, намиране на правилния партньор, кредитен рейтинг на потенциални компании, с които желаете да работите и др.

Човешки ресурси


Работейки в тясно сътрудничество с нашите партньори специалисти, които разполагат с дълъг списък от успешни проекти и инициативи в областта на човешките ресурси, ние ще Ви бъдем полезни в сферата на управлението на човешкия капитал дефиниция на Вашата политика в областта, организиране на тренинги и обучения с цел подобряване на Вашия административен и оперативен капацитет, проверка на възможностите и продуктивността на Вашите служители и др.

Ние сме в целия Свят

Bulgarian Consulting Group

USA

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Spain

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

UK

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Belgium

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Nethderlands

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

France

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Switzerland

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Germany

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Poland

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Sweeden

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Austria

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Italy

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Hungary

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Bulgaria

+359 87 622 833 2
+359 88 704 767
office@bulgarianconsulting.eu
София, България

Greece

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Lithuania

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Turkey

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Israel

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

India

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с Нас

contacts
+359 87 622 833 2
+359 88 704 767 1
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България