BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Цялостна проверка на наследство

Наследяването е механизъм на преминаване на имуществото на починалия към неговите наследници. Наследството се открива към момента на смъртта на наследодателя. Обичайно наследяването е процес увеличаващ имуществото на наследниците. Наследството носи обаче както активи така и пасиви. В него се включват и задълженията на наследодателя. Възможно е пасивите да се окажат в пъти по-големи от активите.

Със смъртта на наследодателя наследниците придобиват възможността да приемат новооткритото наследство. С приемането наследниците наследяват както правата така и задълженията на своя наследодател. В случай, че наследството носи задължения в огромен размер, надхвърлящи активите на наследодателя, следва да се обмислят варианти наследниците да ограничат своята отговорност. Това може да стане чрез приемане на наследството по опис или чрез отказ от наследство.

Екипът на Bulgarian Consulting Group предоставя на своите клиенти възможност за извършване на цялостна всеобхватна проверка на движимо и недвижимо имущество, предмет на наследство. Единствено след получаване на подробна информация относно наличните активи в съответната наследствена маса, може да се направи рационална преценка дали наследството да бъде прието, дали да бъде прието под опис или да бъде извършен отказ от него.

Ние разполагаме с екип от професионалисти, който извършва проверки относно наличието както на активи – недвижими имоти, превозни средства, банкови сметки, търговски дружества, така и на пасиви – данъчни задължения, кредити и др.

 

Нашата консултантска фирма има богат опит в сферата на наследственото право и защитата правата на наследниците. Доверяването на услугите, които нашият екип предоставя, гарантира извършването на информиран избор от страна на наследниците по отношение бъдещето на тяхната наследствена маса.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България