BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

За Нас

За нас ние можем да кажем, че харесваме играта Шах невероятна игра за ума, където има различни роли, различни фигури и позиции и всяка роля, и всяка фигура има специална способност и функция и само интелигентната игра, която съобразява всички силни и слаби страни може да осигури успех.

Кои сме ние?


Ние сме група млади, но опитни хора. Всеки от нас е инвестирал последните 15 години да събира и трупа професионален опит, да разбере принципите и невидимите граници на икономическата среда. Ние сме работили в адвокатски кантори, работили сме в международни компании, учили сме и сме работили извън България. Ние познаваме малките фирми и големите компании. Ние сме професионални юристи и бизнес-развитие визионери. Ние сме професионална мрежа от хора, ние сме бизнес клуб без формална структура, а със силни професионални и човешки връзки.

Какво правим?


Ние сме екип професионалисти, които работят в областта на правното и управленско консултиране. Ние предлагаме юридически консултантски услуги, както и управленски решения и нашата цел е да ангажираме гъвкава и креативна мисъл, обединяваща опита от различни сфери, когато става въпрос за Вашия бизнес. Ние смятаме, че бизнес без правилния юридически съвет е като да играеш една игра без да познаваш правилата й, а правото без правилното разбиране на бизнес логиката е като да познаваш теорията, но да си откъснат от нуждите на практиката. За да бъде един бизнес успешен от изключителна важност е познаването на закона за да бъде един юрист успешен от изключителна важност е познаването на истинския бизнес също като играта на Шах.

Защо се нуждаете от консултант?


Организациите обикновено предприемат много различни инициативи и стъпки в желанието си да станат по-конкурентноспособни и успешни на все по-динамичните пазари. Инвестира се в нови технологии, купуват се конкуренти, поръчват се проучвания, анализира се миналото, за да се предскаже бъдещето, следват се тенденциите, партнира се с други компании, променят се организационните структури, търсят се най-добрите системи за управление и т.н. И все пак едно от най-важните неща остава дефиницията на желаните крайни резултати, едва след което остава да се планират проектите, да се организират необходимите ресурси, да се осигурят необходимите бюджети и т.н.

Всички тези положения обикновено са разбирани от бизнес лидерите, но също така обикновено за една организация е трудно да погледне извън своите граници. Компаниите нормално са концентрирани върху ежедневните задачи и се стараят да управляват нормалното функциониране на техния работен поток. Логично е, че всеки е призван да прави това, с което се справя най-добре. Не са много фирмите, които разполагат с възможността и са готови да подкрепят проекти и да ангажират своите служители в области, които не са директно свързани с техния основен бизнес фокус.

Консултантите разполагат и могат да послужат с инструменти и опит, придобити и утвърдени в практиката. Един консултант има възможността да осигури специфични ресурси, да привнесе специални компетенции, аналитични и отговарящи на нуждите методологии. Стъпвайки на наученото по време на тяхната практика и придобития опит, консултантите могат значително да подкрепят в определянето на желаните крайни резултати във всяка специфична ситуация и успешно да заобиколят възможните подводни скали.

В допълнение консултантите са ценен и надежден източник на важна информация и специфични знания свързани с изискванията на бизнеса и новите възможности за развитие и растеж. В днешно време информацията се променя и се движи толкова бързо в огромни обеми, че е задължително нейното внимателно и добро обобщение и анализ, за да отговори ефективно на особените нужди на бизнеса.

Стъпки, които да следвате при избора на консултант


Потърсете консултант и съветник, който ще Ви помогне в дефинирането на Вашите конкретни нужди. Консултантът трябва да се запознае в детайли с особеностите на поставените теми и съществуващата ситуация като цяло. За да може да направи това, той трябва да изследва и вникне в конкретиката преди да Ви представи план за действие и респективното ценово предложение. Невъзможно е, в истинския смисъл на думата, да се представи реалистична и носеща добавена стойност оферта, без случаят да бъде разбран в дълбочина и без да се вземат предвид всички положителни и отрицателни страни на ситуацията и без да се обмислят възможностите и опасностите. Би било като да оставите дърводелец да изработи обзавеждане за Вашия дом без да го е огледал, без да е измерил и без дори да Ви е попитал дали искате спалня или кухня. Разбира се Вие винаги имате на разположение и варианта да купите готово обзавеждане, но тогава нямате гаранция, че то добре и максимално би подхождало на дома Ви, а и най-вероятно ще го видите в още поне десетина други жилища Вие няма да бъдете оригинални и различни. За Вашия бизнес това би означавало, че Вие няма да бъдете разпознати и да имате конкурентно предимство, използвайки всички свои сили и неутрализирайки всички свои слабости.

Потърсете доказателство за компетентността на консултанта. Професионалният консултант е запознат със спецификата на областта, владее и използва своите знания и опит и е подготвен с конкретни данни, законови изисквания, ценна информация за тенденциите и перспективите и възможните сценарии.

И най-накрая, но не и по важност консултантът трябва да разполага с комуникационни умения, които да му позволят да разговаря по подходящ начин с всяко ниво от организацията, трябва да бъде аналитичен, да бъде търсещ и мислещ и да предлага решения и кратки пътища, за да постигне крайния желан резултат.

Ние сме в целия Свят

Bulgarian Consulting Group

САЩ

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Испания

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Великобритания

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Белгия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Холандия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Франция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Швейцария

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Германия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Полша

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Швеция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Австрия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Италия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Унгария

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

България

+359 87 622 833 2
+359 88 704 767
office@bulgarianconsulting.eu
София, България

Гърция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Литва

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Турция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Израел

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Индия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България