BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

COVID-19 - Спешно положение в България. Изплащане на компенсации на български работодатели - „мярка 60/40“

Основна информация:

Крайната дата за подаване на заявленията е 21 април 2020 г.

Обезщетението се изплаща за период не по-дълъг от 3 месеца.

Изчисляването на размера на обезщетението (60%) се извършва въз основа на съответното възнаграждение на служителя за януари 2020...

COVID-19 – България в извънредно положение – важни трудовоправни въпроси за работодателите, Част III – Изплащане на компенсации на работодателите - мярка 60/40

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура  за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

Документите се подават в дирекциите „Бюро по труда“ от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

 

Компенсации могат да...

COVID-19 – България в извънредно положение – важни трудовоправни въпроси за работодателите Част II – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Новият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение вече е обнародван в Държавен вестник, след като ветото на Президента върху част от текстовете беше прието. Законът урежда важни въпроси, свързани с трудовата дейност на работодателите, както и с икономическото и социалното развитие на гражданите по време на кризата, свързана с COVID-19.

 

Защита на работниците и служителите по време на криза

 

Въпреки всеобщите очаквания, новият Закон не дава допълнителни възможности на работодателите да прекратяват трудовите правоотношения със св...

COVID-19 - България в извънредно положение – важни трудовоправни въпроси за работодателите - Част I – РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Какво представлява работата от разстояние?

 

За работата от разстояние /”Telework”/дистанционна работа/ започва да се говори в Европа преди няколко години. Като работа от разстояние се дефинира всяко използване на информационните и комуникационните технологии, което позволява трудовата дейност или част от нея да се изпълнява извън обичайното работно място.

 

Как се уговаря работа от разстояние?

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България