BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Имиграция в Канада и САЩ

Bulgarian Consulting Group Ltd., в партньорство с най-утвърдените и световнопризнати имиграционни кантори със седалище в Канада, предлага на своите клиенти цялостно съдействие по отношение на имиграционните процедури, които следва да бъдат изпълнени с цел успешно и законосъобразно имигриране на територията на Канада или САЩ.

Предлаганите, от нашето международно сътрудничество, услуги обхващат следните неизчерпателно изброени дейности:

Tрудовоправни консултации за работодатели

Екипът на Bulgarian Consulting Group Ltd. предлага на своите клиенти, в качеството им на работодатели, всеобхватни трудовоправни консултации, както и абонаментно правно обслужване по трудовоправни въпроси. Чрез висококвалифицираните ни специалисти в областта на трудовото право, които провеждат внимателни анализи и проучвания по различните поставени трудовоправни въпроси, ние ежедневно предоставяме на голям брой работодатели качествени и ефективни трудовоправни консултации.

Нашето задълбочено познаване на българската нормативна...

Инвестиране в Канада

Екипът на Bulgarian Consulting Group има удоволствието да съобщи на своите клиенти и партньори, че дейността ни, свързана с чужденстранните инвестиции, беше световнопризната и нашата фирма стана първата българска консултантска компания, официално препоръчана и работеща в международно сътрудничество с най-утвърдените канадски адвокатски кантори, търговски брокери и имиграционни специалисти, практикуващи в сферата на Бизнес инвестициите и имиграцията в Канада.

Нашият екип и нашите чужестранни бизнес партьор...

Цялостна проверка на наследство

Наследяването е механизъм на преминаване на имуществото на починалия към неговите наследници. Наследството се открива към момента на смъртта на наследодателя. Обичайно наследяването е процес увеличаващ имуществото на наследниците. Наследството носи обаче както активи така и пасиви. В него се включват и задълженията на наследодателя. Възможно е пасивите да се окажат в пъти по-големи от активите.

Със смъртта на наследодателя наследниците придобиват възможността да приемат новооткритото наследство. С приемането наследниците наследяват както правата така и...

Годишни финансови отчети 2014 г.

Bulgarian Consulting Group напомня на своите клиенти и партньори, че наближават крайните срокове за обявяване на Годишните финансови отчети за 2014 г.

Задължение за обявяване на ГФО за 2014 г. възниква за всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са регистрирани в Търговски регистър, включително и тези фирми, които не са развивали дейност през съответната година.

Съгласно Закона за счетоводството, крайните срокове за представяне на Годишните финансови...

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България