BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Регистрация на туристически агенти

В случай, че планирате да развивате дейност като туристически агент или сте регистриран туроператор /подробна информация относно регистрацията на туроператори може да прочетете тук – http://bg.bulgarianconsulting.eu/?p=1365 /, който желае да разшири дейността си чрез предостяване на допълнителни услуги като турагент, то следва да имате предвид, че българското законодателство съдържа подробна правна регламентация относно изискванията, на които трябва да отговаряте.

Регистрация на турооператори

Зачестилите напоследък измами и злоупотреби от страна на лица, огранизиращи туристически пътувания, без да имат това право, доведоха до значителни загуби и нанесоха многобройни имуществени и неимуществени вреди както персонално за съответния турист, така и за престижа и доброто име на българската туроператорска дейност като цяло.

В случай, че желаете да развивате туроператорска дейност, то следва да имате предвид, че съществува подробна регламентация в българското законодателство относно същността на този вид дейност и изискванията, на които трябва да о...

Регистрация на полезен модел

Полезният модел и неговата закрила са едни от най-значимите въпроси за индустрията както в България, така и във всички страни на континентална Европа. Закрилата на полезния модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Полезните модели трябва да бъдат нови, промишлено приложими и да включват изобретателска стъпка.

Екипът на Bulgarian Consulting GroupLtd.предоставя на своите клиенти професионални услуги в областта на извършване на всички необходими действия за регистрацията на Вашия полезен модел в Патентното ведомство на Република България. Ние ще Ви помогнем да получите въ...

Семинар на тема „Внедряване на иновации в предприятията”

Регус България в партньорство с Българска консултантска група (Бългериан Кансълтинг Груп ЕООД) организира  СЕМИНАР на тема:

КАК ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СИ НАМЕРЕНИЯ ЧРЕЗ ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, ГРАНТОВА СХЕМА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

 

На семинара ще бъдат изяснени критериите за допустимост по ОП „Конкурентоспособност”, чиято грантов...

Годишни финансови отчети 2012 г.

Bulgarian Consulting Group напомня на своите клиенти и партньори за наближаването на крайните срокове за обявяване на Годишните финансови отчети, Докладите за дейността и Одиторските доклади на търговските дружества за 2012 г.

Спазвайки дългогодишната си практика, нашият екип предлага на своите клиенти съдействие относно подготвянето на пълния комплект от задължителни документи, придружаващи финансовите отчети / протоколи за приемане на счетоводните актове, предложения за разпреление на печалба или за покриване...

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България