BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Новите изменения в закона за търговския регистър и наредбава за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър в сила от 01.01.2012 г.

В редовете по-долу за улеснение на всички сме се постарали да обобщим основните и най-важни изменения в Закона за Търговския Регистър(ЗТР) и в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, които влизат в сила от 01.01.2012г.

1. Ограничаване на достъпа до фирмените дела на търговците:

С промените в ЗТР, които са в сила от 01.01.2012 г. се ограничава достъпа до фирмените дела на търговците. Такава възможност ще бъде предоставяна на място в териториалните звена на АВ срещу...

Последици при неизпълнение на задълженията за пререгистрация в търговския регистър към агенция по всписванията

Съгласно §4, ал.1 от Закона за Търговския регистър, търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират в Търговския Регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието в срок до 31 декември 2011 г. Тъй като уредбата е сравнително нова и към момента все още се развива и променя, често пъти се задава въпросът „Какви биха били последиците ако не бъде изпълнено задължението за пререгистрация в нормативно определения срок?”. Освен това много фирми, преустановили дейно...

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България