BCG
+359 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Имиграция в Канада и САЩ

Bulgarian Consulting Group Ltd., в партньорство с най-утвърдените и световнопризнати имиграционни кантори със седалище в Канада, предлага на своите клиенти цялостно съдействие по отношение на имиграционните процедури, които следва да бъдат изпълнени с цел успешно и законосъобразно имигриране на територията на Канада или САЩ.

Предлаганите, от нашето международно сътрудничество, услуги обхващат следните неизчерпателно изброени дейности


  • Получаване на разрешения за пребиваване и гражданство ...

Четвъртък, 2018-02-01

Трудоправни консултации за работодатели

Екипът на Bulgarian Consulting Group Ltd. предлага на своите клиенти, в качеството им на работодатели, всеобхватни трудовоправни консултации, както и абонаментно правно обслужване по трудовоправни въпроси. Чрез висококвалифицираните ни специалисти в областта на трудовото право, които провеждат внимателни анализи и проучвания по различните поставени трудовоправни въпроси, ние ежедневно предоставяме на голям брой работодатели качествени и ефективни трудовоправни консултации.

Нашето задълбочено познаване на българската ...

Вторник, 2018-01-30

Инвестиране в Канада

Екипът на Bulgarian Consulting Group има удоволствието да съобщи на своите клиенти и партньори, че дейността ни, свързана с чужденстранните инвестиции, беше световнопризната и нашата фирма стана първата българска консултантска компания, официално препоръчана и работеща в международно сътрудничество с най-утвърдените канадски адвокатски кантори, търговски брокери и имиграционни специалисти, практикуващи в сферата на Бизнес инвестициите и имиграцията в Канада.

Нашият екип и нашите чужестранни бизнес парт ...

Четвъртък, 2017-12-12

Цялостна проверна на наследство

Наследяването е механизъм на преминаване на имуществото на починалия към неговите наследници. Наследството се открива към момента на смъртта на наследодателя. Обичайно наследяването е процес увеличаващ имуществото на наследниците. Наследството носи обаче както активи така и пасиви. В него се включват и задълженията на наследодателя. Възможно е пасивите да се окажат в пъти по-големи от активите.


Със смъртта на наследодателя наследниците придобиват възможността да приемат новооткритото наследство. С приемането наследниците наследяват ...

Четвъртък, 2012-06-14

Свържете се с Нас

contacts
+359 87 622 833 2
+359 88 704 767 1
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България